Josep Valldaura, tible

Tible. Josep Valldaura va néixer a Sabadell. Toca el tible a més del clarinet. Va estudiar als conservatoris de Sabadell, Barcelona i Superior del Liceu, on obtingué el títol de Professor de tible i clarinet. També ha tocat a diferents orquestres de música clássica, . activitat que compagina amb la docència al Conservatori de Música de Cervera. A més també treballa en una oficina, ja que de la música és complicat viure.

A la cobla Sabadell, a més de ser-ne el membre més veterà de la formació actual, n’és el representant, és a dir, el qui lliga els contractes, fa les programacions, cuida els músics,... totes aquelles feines imprescindibles i invisibles que requereixen gran dedicació i responsabilitat perquè tot funcioni correctament.