És un instrument de la mateixa família de les trompetes i el sistema d’emissió del so i els materials són semblants. Els trombó és un instrument molt antic (abans es deixa sacabutx), i té la particularitat que funciona amb una ‘vara’ que modifica la llargada del tub i li permet fer totes les notes. Cal ser doncs molt precís en la posició de la vara per afinar la nota correctament. L’’embocadura és més grossa que les trompetes, i el seu so més greu.

A les cobles, els trombons han estat sovint instruments marginats i destinats a un paper secundari ben bé fins a mitjans del segle XX. De fet a principis de segle era habitual veure cobles sense trombó. A més a més, s’utilitza la varierat de trombó de pistons, que és un instrument amb un so limitat. Actualment, molts instrumentistes opten pel clàssic trombó de vares, però tenen problemes en l’execució de certs passatges, ja que els compositors ho van pensar inicialment per tocar-se amb pistons.

El paper del trombó a la cobla pot actuar reforçant la part greu dels trompetes o bé la part aguda dels fiscorns, segons el cas.

Hi ha poques peces escrites on el trombó hi tingui un paper important, però cada vegada els compositors hi pensen més.